PROMOTIVNI TJEDAN Nacionalnog parka Plitvička jezera 21.10. – 27.10.2019.